single_hero
 

Halverad elräkning och ett stabilt el-pris

vindkraftverk

I praktiken innebär det att du bli oboeroende elmarknaden och köper el utan några mellanhänder.  Reglerna säger att du får köpa el motsvarande din elförbrukning, vilket för en genomsnittsvilla motsvarar en förbrukning på ca 20 000 kWh. Enligt branschen skulle då elräkningen kunna sänkas med ca 10 000:- per år.  Det är även intressant för bostadsrättföreningar att investera som andelsägare i ett vindkraftverk och på så sätt sänka den totala elkostnaden för medlemmarna.

Det finns flera ekonomiska föreningar på den svenska marknaden som äger och driver vindkraftverk; Kalmarsund Vind, Kvarkenvinden, O2, Sveriges Vindkraftskooperativ , DalaVind och VästanVind. Som andelsägare måste du göra en grundinvestering i din andel. Andelarna kan oftast säljas vidare och du tar med dig dem när du flyttar.  Respektive bolag hjälper dig att flytta från din gamla leverantör när du blir en ny andelsägare.

5 saker att tänka på om du vill bli andelsägare i vindkraftverk

1)      Jämför avtalen mellan de olika ekonomiska föreningarna

2)      Undersök reglerna för återlösen av andelarna; Om, Hur och När det är möjligt

3)      Köp inte för mer än 80-90 % av din el-förbrukning då du inte kan utnyttja något överskott

4)      Jämför avtalet de resterande 10-20% som du köper via den ekonomiska föreningen från ett externt elbolag

5)      Tajma start och slut på ditt nya och gamla avtal så de inte överlappar