single_hero
 

Sista minuten deklarationstips!

  1. Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer. Stryk det som är felaktigt!
  2. Kontrollera särskilt: pensionssparande. 1000 kr/månaden
  3. Fördela ! Om båda makarna har betalningsansvar för lån kan man fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor. På belopp däröver får man endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
  4. Gardera. Är du osäker på om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar. Då riskerar du inte att få betala ett skattetillägg.
  5. Komplettera I: Sålt hus eller bostadsrätt? Räkna på om du skall begära uppskov eller skatta av direkt. Tumregel: Statens uppskovsränta på 0,5% motsvarar för närvarnade 3,25 % I avdragsgill årsränta.
  6. Komplettera II: Sålt av aktier? (Ska aktieförsäljning deklareras är det bra att ta hjälp av Skatteverkets broschyr). Tips att överväga: Att göra aktieförsäljningar inom ramen för en Kapitalförsäkring eller ISK i fortsättningen.
  7. Arbetsresor över 8000 kr? Är dina reskostnader till och från arbetet högre än denna summa, så motivera och dra av detta.
  8. Rot och Rut? Ansökan på särskild blankett (SKV 4501), senast Skatteverket (i Västervik) tillhanda senast 4 maj.
  9. Undvik onödiga straffavgifter! Att ligga för lågt I skattejämkning (lätt gjort när räntorna ligger lågt). Chansa inte! Är du osäker på om något är avdragsgillt, så fråga eller skriv under “övriga upplysningar”. Lämna in deklarationen I tid!
  10. E-deklarera. I princip kan alla, som vill, e-deklarera. Uppgifterna som du fyller i kommer då automatiskt I rätt ruta.

GRATTIS – NU ÄR DU FÄRDIG!